Alt om kredittvurdering og betalingsanmerkninger.

Kredittvurdering.net

Hvorfor får jeg ikke kreditt?

 

Hvorfor får jeg ikke kreditt selv om jeg ikke har betalingsanmerkninger?

Dette er et vanlig spørsmål når du har fått avslag på søknad om lån, kredittkort, mobilabonnement m.m. etter kredittvurdering. Årsakene kan være mange og det er opp til den enkelte kreditor og kredittopplysningsbyråene hva de mener er relevant for den kredittverdigheten de gir deg.

Betalingsanmerkninger gir normalt automatisk avslag på kredittsøknader

Uansett er det stort sett de samme forholdene som er avgjørende når det kommer til stykket. Dersom du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger kan du i all hovedsak vinke farvel til alt som heter kredittverdighet. Heldigvis er det innført nytt regelverk som innebærer at betalingsanmerkninger skal slettes omgående når gjelden er betalt slik at man har mulighet til å stille med blanke ark igjen.

Andre forhold som har betydning ved kredittvurdering er følgende:
 • Du flytter for ofte. Personer som har mye mislighold flytter generelt mye og kredittopplysningsbyråene gir derfor dem som flytter mye noe lavere kredittverdighet noe som får betydning ved kredittvurdering.

 • Du har ujevn inntekt. Stabil inntekt er viktig for å få god kreditverdighet. Stabil inntekt er lik stabil økonomi. Det er bedre med en forholdsvis lav og stabil inntekt enn høyere men ujevn inntekt som varierer veldig fra år til år. Hovedregelen er med andre ord at stabilitet er trygghet noe som igjen gir god kredittverdiget ved kredittvurdering.

 • Du har nedadgående trend på inntekten din. I praksis mener vi at dersom du tjente mindre i fjor en året før er det negativt. Selv om du fortsatt har en forholdsvis høy inntekt. Dette er fordi historikk viser at de fleste har problemer med å justere forbruk i forhold til inntekten når den går nedover.

 • Du betaler lite skatt i forhold til inntekten din. Tyder ofte på mange fradrag som for eksempel igjen kan tyde på at du betaler mye gjeldsrenter.

 • Du har næringsinteresser. Næringsinteresser gir økt risiko for at du må stå ansvarlig for selskapets gjeld og/eller må stå ansvarlig for grove feil du har gjort som styremedlem.

 • Du har feil adresse. Din adresse har faktisk betydning for kreditverdigheten. Dersom du bor i et område som det er generelt mye mislighold i, gir dette dårligere kreditverdighet enn om du bor i et område med lite mislighold. Det har for eksempel nylig vært saker i media om at dette går ut over personer som er bosatt i Nord Norge da dette er et område med mye mislighold i forhold til landet for øvrig.

 • Dersom du er registrert med offentlig gjeldsordning, nylig har gått personlig konkurs eller er ansvarlig deltaker i selskap (hovedsaklig ENK, ANS eller DA) med registrert betalingsmislighold.

 • Alder. 18-20 åringer regnes som høyrisikogruppe. Eldre mennesker regnes som mer stabile betalere.

 • Dersom det er registrert utleggspant/ tvangspant i noen av dine eiendeler.

Dette har ikke betydning ved kredittvurdering:
 • Gamle betalingsanmerkinger på gjeld som er oppgjort. Betalingsanmerkinger skal slettes i sin helet når hele gjelden er oppgjort og skal ikke ha betydning for din kredittverdighet.

 • Negative inntekt og skatteopplysninger som går mer enn 3 år tilbake i tid i forhold til siste utlagte skattelister.

 • Inkasso saker der det ikke er innrapportert betalingsanmerking.

 • Hvor ofte det foretas kredittsjekk av deg. Det gis ikke anledning til å opplyse dette ved kredittvurdering, ei heller å ha dette som kriterier i bunnen av automatiske vurderingsverktøy.

 • Hudfarge, rase, religion o.l.

 

Prioriter å bli kvitt betalingsanmerkninger

Som det går frem av artikkelen er det mange forhold du kan gjøre noe med og annet du kan gjøre lite med. Dersom du har betalingsanmerkinger bør du prioritere å bli kvitt dem så fort som mulig. Disse ødelegger din kredittverdighet fullstendig og må bort før du har mulighet til å bli kredittverdig. I denne forbindelsen oppfordrer vi deg til også å lese vår artikkel om sletting av betalingsanmerkninger.Copyrighted content. All Rights Reserved.