Alt om kredittvurdering og betalingsanmerkninger.

Kredittvurdering.net

Hvordan slette betalingsanmerkning?

 

Hvor kan betalingsanmerkninger registreres?

Kredittopplysningsbyråene må ha konsesjon fra datatilsynet for å få lov til å drive med kredittopplysningsvirksomhet. Når de får dette må de følge de gjeldende konsesjonsvilkårene for bransjen som regulerer bransjen strengt for å sikre at de registrerte opplysningene er mest mulig riktige til enhver tid.

 

Kan jeg kreve erstatning når jeg urettmessig har fått en betalingsanmerkning?

Dersom kredittopplysningsbyrået oppgir feil opplysninger om deg til en tredjepart som har gyldig grunn til å foreta en kredittsjekk av deg, kan de og/ eller dem som har sendt inn feilaktig  kredittopplysninger om deg bli erstatningsansvarlige ovenfor deg. For å kunne forvente deg en erstatning må du imidlertid vise til at feilregistreringen faktisk har påført deg et tap. Det er med andre ord neppe tilstrekkelig med den fornedrelsen det var å stå midt i butikken og få avslag på søknad om et mobilabonnement. Du kan imidlertid alltid rapportere inn kredittopplysningsbyrået til datatilsynet. Dersom de får tilstrekkelig mange rapporteringer vil de bli tvunget til å ta tak i virksomheten før eller siden. Skyldes feilregistreringen en feil hos et inkassobyrå som har sendt inn opplysningen kan du likeså rapportere disse til finanstilsynet.

 

Hvordan få slettet en feilregistrert betalingsanmerkning?

Hva gjør du så når du finner ut av at du står registrert med en betalingsanmerkning som du mener er feil? Det første du bør gjøre er å ta kontakt med kredittopplysningsbyrået og be dem redegjøre for hva saken gjelder. Veldig ofte vil du bli henvist til et inkassobyrå som har registrert betalingsanmerkingen. Normalt er det enkleste å faktisk følge denne henvisningen og ta kontakt med inkassobyrået. Imidlertid er det kredittopplysningsbyrået som har bevisbyrden for at de registrerte opplysningene faktisk er korrekte og du kan kreve at de skal sannsynliggjøre at de registrerte opplysningene er korrekte.

 

Dersom du betaler en sak så skal betalingsanmerkninger i forbindelse med saken slettes omgående.

Betalte inkasso saker skal slettes omgående men du må nok påregne noe saksbehandlingstid fra du betaler til betalingsanmerkingen faktisk er slettet hos alle kredittopplysningsbyråene. Dersom det imidlertid er gått flere måneder eller år og betalingsanmerkingen fremdeles står registrert bør du reagere. Det enkleste er å ta kontakt med aktuelt inkassobyrå og be dem rydde opp. Dersom de ikke gjør dette så foretar du en liknende henvendelse til kredittopplysningsbyråene. Dersom ingen viser vilje til å rydde opp sender du brev til det/ de av kredittopplysningsbyråene som ikke sletter betalingsanmerkingen med kopi til datatilsynet og finanstilsynet. Det må imidlertid nevnes at sistenevnte normalt ikke blir noe tema da partene normalt viser velvilje når de forstår at de har gjort en feil.

 

Betalingsanmerkninger som skyldes inkasso sak skal forhåndsvarsles!

Alle privatpersoner skal få et brev med forhåndsvarsel om en nyregistrert betalingsanmerkning som har bakgrunn i inkassosak. Dette brevet skal gi deg en 14 dagers frist til å protestere og  betalingsanmerkingen skal ikke gjøres søkbar før denne fristen er gått ut. Her er det viktig å reagere hvis betalingsanmerkingen er feil. Dersom innrapporteringen har bakgrunn i et omtvistet krav så skal betalingsanmerkning ikke brukes som et pressmiddel for å få dekket kravet. Kreditor må i så fall sende saken til behandling i forliksrådet og dersom du blir dømt til å betale der kan det registreres anmerking når betalingsfristen i dommen er oversittet. Dersom du får forhåndsvarsel om anmerkning på et slikt krav sender du kopi av tidligere skriftlig innsigelse på kravet til kredittopplysningsbyrået. Det kan også vurderes å rapportere inn inkassoselskapet til finanstilsynet for overtrampet.

 

Betalingsanmerkninger på betalte saker som "henger igjen" kan stamme fra utleggsregisteret

Betalingsanmerkninger kan også skyldes en registrering i det nye utleggsregisteret. Du kan lese mer om dette registeret i denne artikkelen på kredittsjekk.net.Copyrighted content. All Rights Reserved.